Eläinsuojelujärjestöt kannattavat Pietikäisen ehdotusta maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta


– Eläinten hyvinvointiasiat siirrettävä ympäristöministeriön vastuulle

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia kiittävät europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen 31.5.2010 esittämää ehdotusta maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta ja sen tehtävien sijoittamisesta muiden ministeriöiden alaisuuteen. Maa- ja metsätalousministeriö eläinten hyvinvointiasioista vastaavana ministeriönä tuo mieleen tarinan pukista kaalimaan vartijana, sillä ministeriön näkökulma eläinten hyvinvointiin on ollut korostetun maataloustuottajalähtöinen. Eläinsuojelujärjestöt uudistavat näin jo aikaisemman ehdotuksensa eläinsuojelukysymysten siirtämisestä ympäristöministeriöön.
Viime vuosina julkisuuteen tullut kuvamateriaali suomalaisten tuotanto- ja turkiseläinten arjesta todistaa, että maa- ja metsätalousministeriö ei nykymuotoisena pysty vastaamaan maan eläinsuojeluasioista.

”Maa- ja metsätalousministeriön edustajat vähättelevät esiin tulleiden puutteiden ja rikkeiden merkitystä eivätkä suostu keskustelemaan alan rakenteellisista ongelmista, jotka estävät eläinten hyvinvoinnin toteutumisen”, päivittelee Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Eläinten hyvinvoinnista vastaava koneisto ei toimi riittävän hyvin millään tasolla: Eläinsuojeluviranomaisilla ei näytä olevan resursseja tarkistaa ilmoitettuja eläinsuojeluongelmia eikä havaittuihin eläinsuojelullisiin laiminlyönteihin puututa riittävän tehokkaasti. Eläinsuojelujärjestöjen tietoon tulee jatkuvasti eläinten laiminlyöntitapauksia. Näistä julkisuuteen päätyy vain jäävuoren huippu. Viranomaisvalvonnan puutteiden lisäksi eläinten hyvinvointia nakertaa tuottajalähtöisesti tulkittu eläinsuojelulainsäädäntö ja eläinsuojelurikoksista annettujen rangaistusten lievyys.
Eläinsuojelulainsäädännön uudistus on nyt alkamassa. Uutta eläinsuojelulakia odotellessa joudutaan eläinten laiminlyöntitapauksissa tyytymään nykyisen lainsäädännön perusteella tehtyihin viranomaistulkintoihin. Vaihtelevat tulkinnat eri puolilla maata, ja jopa yksittäisen läänin alueella, vaarantavat paitsi eläinten hyvinvoinnin, myös kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun.
”Kun maataloustuottajien liiketoiminnan kannattavuus ja eläinten hyvinvointi asetetaan vastatusten, joutuu eläinten hyvinvointi pääsääntöisesti häviäjäksi. Maa- ja metsätalousministeriö ajaa lähtökohtaisesti maataloustuottajien etua, joten eläinten hyvinvointiasioiden sijoittaminen tämän ministeriön alaisuuteen on ollut alun alkaenkin virhe”, toteaa SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

”Maa- ja metsätalousministeriön luovuttaminen sen perustamisesta alkaen käytännössä vain yhden puolueen hallintaan on johtanut vain yhtä näkökulmaa painottavaan maatalouspolitiikkaan, josta yli puolet Suomen puoluekentästä, ja tätä kautta myös kansalaisista, on kokonaan ulkona. Ruoka, eläinten kohtelu ja maaseudun tulevaisuus kuuluvat kuitenkin kaikille”, Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara lisää.
SEY ja Animalia ehdottavat, että maa- ja metsätalousministeriön toiminnan lakkauttamisen myötä vastuu eläinten hyvinvointiasioista siirretään ympäristöministeriöön, jossa on kokemusta taloudellisten etujen ja suojeluarvojen yhdistämisestä.

Lisätietoja:
Animalia: Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. 050 384 5072, (09) 720 65 910, Tiedottaja Tanja Eskola, p. 050 302 81 70, p. (09) 720 65 914. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@animalia.fi
SEY: Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, p. 050 371 2740, Viestintäpäällikkö Maria Blomster, p. 050 5572 463. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sey.fi