Eläinsuojelujärjestöt: Sika-asetus on suuri pettymys


Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta asetusta sikojen hyvinvoinnin parantamiseksi. Sikojen hyvinvointiin liittyy huomattava määrä ongelmia, ja kuluttajat ovat yhä huolestuneempia siitä, minkälaisissa oloissa sikoja Suomessa pidetään. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia ovat kampanjoineet lievittääkseen edes suurimpia puutteita sikojen pidossa.

Valmisteltavan sika-asetuksen luvattiin parantavan sikojen hyvinvointia selvästi. Alkuperäisestä aikataulusta yli vuoden viivästynyt asetusehdotus ei järjestöjen mielestä kuitenkaan paranna tilannetta riittävästi.

Kipeimmin uudistusta kaipaavat sikaloiden tilavaatimukset, porsashäkkien käyttö, sioille tarjottavat kuivikkeet ja virikkeet sekä lattian kiinteä pinta-ala. Nämä minimitavoitteet toteutuvat vain osittain, ja niidenkin toteuttamiseksi halutaan antaa huolestuttavan pitkä siirtymäaika.

– Hyvää ehdotuksessa on, että sikojen kasvatus kokoritilälattialla pyritään lopettamaan, sillä ritilälattia aiheuttaa eläimille mm. jalkavaivoja ja paiseita. Tuottajille ollaan kuitenkin antamassa käsittämätön 15 vuoden siirtymäaika lattioiden korjaamiseksi. Muillekin rakenteellisille muutoksille halutaan antaa sama siirtymäaika. Nämä muutokset ovat eläinten kannalta aivan oleellisia, ja olemme vakuuttuneita, että kuluttajatkin haluavat niiden tulevan käytäntöön mahdollisimman pian, kommentoi SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

– Pidämme suurena pettymyksenä myös sitä, että asetusluonnoksessa ei ole huomioitu emakoiden porsitushäkissä pidon kieltämistä. Tutkimustieto puoltaa vapaata porsitusta ja esimerkiksi Ruotsissa se on jo kielletty. Emakon pitäminen kääntymisen estävässä häkissä ei ole perusteltua esimerkiksi porsastuotannollisista syistä. Toisaalta emakon terveyden ja hyvinvoinnin kannalta liikkumismahdollisuus on oleellinen, muistuttaa Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Järjestöt muistuttavat myös virikemateriaalin tärkeydestä. Virikkeissä on kyse sian lajinomaisen käyttäytymisen mahdollistamisesta. Tämä parantaa sian hyvinvointia yksitoikkoisessa ja ahtaassa ympäristössä ja vähentää häiriökäyttäytymistä, kuten hännänpurentaa. Virikemateriaalia tulisi järjestöjen mielestä olla jatkuvasti kaikkien eläinten käytettävissä siten, ettei siitä synny sikojen kesken kilpailua tai aggressiivisuutta.

Järjestöjen mielestä sikojen hyvinvointia koskevaa normistoa on asetusuudistuksen jälkeen uudistettava edelleen voimakkaasti. Mm. ilman riittävää kivunlievitystä tehtävä urosporsaiden kastraatio tulisi välittömästi kieltää.

Lisätiedot: SEYn ja Animalian lausunnot valtioneuvoston asetuksesta sioille asetettaviksi eläinsuojeluvaatimuksiksi:

http://www.sey.fi/sey_toimii/lausunnot/seyn_lausunto_luonnoksesta_valtio

http://www.animalia.fi/animalia-toimii/lausunnot#sikalausunto

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto: Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, p. 050 371 2740 Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sey.fi

Eläinsuojeluliitto Animalia: Toiminnanjohtaja Kati Pulli, p. 050 384 5072, (09) 720 659 10 Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@animalia.fi

TIEDOTE 2.2.2012