Eläinsuojelulain uudistus


broiler nettiin

Äärimmäisen nopeakasvuisiksi jalostetut broilerit kärsivät usein esimerkiksi jalkavaivoista.

Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut ohjausryhmän ja työryhmän, joiden tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi eläinsuojelulaiksi. Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuonna 2014. Ohjausryhmässä ovat sekä Animalian että SEYn toiminnanjohtajat jäseninä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että eläinsuojelulain uudistus ei välttämättä ehdi valmiiksi tällä hallituskaudella. Seuraavan hallituksen halusta jatkaa uudistus valmiiksi ei ole takeita.

Animalian ja SEYn keskeisimmät tavoitteet eläinsuojelulain uudistuksessa:

1. Eläinten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen huomattavasti nykyistä paremmin – erityisesti liikkuminen
Vaadimme esimerkiksi porsimishäkkien ja parsinavetoiden kieltoja.

2. Eläimille haittaa aiheuttavaan jalostukseen puuttuminen
Laissa tulisi puuttua sellaiseen eläinten jalostukseen, joka aiheuttaa eläimille suoria hyvinvointiongelmia, esimerkiksi broilerien sekä rotukoirien ja –kissojen tiettyihin ominaisuuksiin (esim. lyhytkuonoisuus).

3. Kivuliaiden toimenpiteiden kielto ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa
Vaadimme näitä esimerkiksi nupoutuksen yhteyteen vasikoille sekä kastroinnin yhteyteen porsaille.

4. Sellaisten eläinlajien pidon kielto, joiden hyvinvointia ja keskeisten käyttäytymistarpeiden toteuttamista ei voida riittävissä määrin ihmisen hoidossa turvata
Vaadimme turkistarhauksen kieltämistä. Lisäksi lemmikkieläinlajeista olisi luotava positiivilista, missä on määritelty lemmikkieläimiksi soveltuvat lajit.

Lisätietoja eläinsuojelulain uudistusprosessista löytyy eduskunnan sivuilta.
Palautetta eläinsuojelulain uudistuksesta voit antaa Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla.