EU:n broileridirektiivi on siipirikko jo syntyessään


Animalian ja SEY:n tiedote 5.7.2010

Uusi broilereiden kasvatusta koskeva EU-direktiivi astui voimaan heinäkuun alussa. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia kritisoivat direktiiviä yhdessä eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen kanssa, sillä se ei mainittavasti paranna EU-maissa vuosittain tehotuotetun 5 miljardin broilerin elinolosuhteita.

Direktiivi ei täytä tehtäväänsä, sillä se ei suojele siipikarjaa. Direktiivi on lähinnä vitsi ja se ainoastaan pitää voimassa tämänhetkiset tuotantokäytännöt. Esimerkiksi tilavaatimus yhtä eläintä kohti ei ole A4-arkkia suurempi, eli edelleen on sallittua kasvattaa yli 20 broileria yhdellä neliömetrillä, toteavat suomalaiset eläinsuojelujärjestöt.

”Direktiivi ei ota huomioon millään tavalla broilereiden ongelmista suurinta eli jalostettujen broilerihybridien perinnöllisiä heikkouksia. Tuottajat voivat edelleen kasvattaa eläimiä, jotka kärsivät koko elämänsä kuoriutumisesta teurastukseen saakka”, Eläinsuojeluliitto Animalian tiedottaja Tanja Eskola toteaa.

Kuluttajat ovat kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista, ja tietoisuus tuotantoeläinten olosuhteista vaikuttaa ostokäyttäytymiseen vuosi vuodelta enemmän. Useissa Euroopan maissa korkeammilla hyvinvointikriteereillä tuotetun siipikarjanlihan markkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Suomalaiset tuottajat ovat valitettavasti suhtautuneet kasvavaan kysyntään lähinnä olankohautuksella.

”Suomessa ei ole käytännössä lainkaan saatavana lainsäädäntöä korkeammilla hyvinvointikriteereillä tuotettua broilerinlihaa. Siksi kuluttajien kannattaa jättää broilerinliha kokonaan ostamatta,” suosittaa SEY:n viestintäpäällikkö Maria Blomster.

Broilerinkasvatus on tehdasmaista tehotuotantoa: Broilerit kasvatetaan ikkunattomissa, kymmenien tuhansien eläinyksilöiden halleissa ahtaasti, ilman virikkeitä. Linnut on jalostettu kasvattamaan lihaksensa maksimaaliseen kokoon mahdollisimman nopeasti. Muu elimistö jää kasvuvauhdista jälkeen, jolloin erityisesti jalkojen luut, sydän ja keuhkot jäävät liian heikoiksi pitämään yllä massiivista lihaksistoa. Broilerit kärsivätkin yleisesti jalkakivuista ja tulehduksista sekä rampautumisesta. Sairaita eläimiä ei yleensä hoideta millään tavoin, vaikka broilereiden kuolleisuus ennen 37 vuorokauden iässä suoritettavaa teurastusta on korkea.

Tehotuotettujen broilereiden olot ovat samankaltaiset kaikissa EU-maissa. Ne ovat seurausta tarpeesta tuottaa lihaa mahdollisimman pienin kustannuksin eläinten hyvinvoinnista välittämättä.

Uusi direktiivi saanee lainvoiman Suomessa loppuvuodesta.

Lisätietoja:

Animalia: Tiedottaja Tanja Eskola, p. 050 302 81 70, p. (09) 720 65 914, tanja.eskola[at]animalia.fi

SEY: Viestintäpäällikkö Maria Blomster, p. 050 5572 463, maria.blomster[at]sey.fi