EU:n komissiokin huolissaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista Suomessa


SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tiedote 16.10.2009

Euroopan komission Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO) on tehnyt eläinten hyvinvointitarkastuksia tuotantoeläintiloilla Suomessa helmikuun 2009 aikana. Komission tällä viikolla julkistamassa raportissa esitetään erityishuoli Suomen uusintaeläinsuojelutarkastuksista. Raportin mukaan uusintatarkastuksien teko on Suomessa huonolla tolalla. Eläinsuojeluviranomaisten on suoritettava uusintatarkastus, mikäli ensimmäisellä tarkastuksella havaitaan, että eläinsuojelulakia ei ole noudatettu. Raportin mukaan tämä ei ole Suomessa aina toteutunut.

SEY haluaa kiinnittää huomiota siihen, että uusintatarkastuksia ei Suomessa tehdä järjestelmällisesti eikä määräysten noudattamatta jättämisestä välttämättä tule minkäänlaisia seuraamuksia.

Eräs raportin huolista liittyi puutteiden kirjaamiskäytäntöön. Tarkastettujen kuntien ja läänihallitusten eläinsuojeluviranomaiset ja virkamiehet luottivat raportin mukaan omaan muistiinsa niiden tilojen uusintatarkastusten kohdalla, joissa oli todettu ongelmia. Yhden lääninhallituksen alueella satunnaisotannalla tutkituista eläinsuojelutarkastuskertomuksista kävi ilmi, että uusintatarkastuksia tiloille ei ollut tehty lainkaan. Lisäksi raportin mukaan laiminlyöntejä oli havaittu eläinkuljetuksissa esiintyneiden puutteiden korjaamisen systemaattisessa seurannassa.

”SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat ovat pitkään olleet huolissaan siitä, valvovatko viranomaiset antamiensa määräysten noudattamista. Uusintatarkastusten teosta on aina ollut epäilyksiä, ja tämä raportti vahvistaa pelkomme oikeaksi”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Kunnan- ja läänineläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi vastaavat Suomessa eläinsuojelutarkastusten toteutumisesta. Eläinsuojeluviranomaisten resurssit ovat riittämättömät ja eläinsuojeluongelmien ennaltaehkäisy on olematonta. Eläinsuojeluvalvonta ja –neuvonta ovat pitkälti vapaaehtoisten varassa. SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat tekevät vuosittain yli 2000 neuvontakäyntiä.

Vuoden 2010 alusta voimaan tulevassa eläinlääkintähuoltolaissa on kunnille varattu rahaa erillisten eläinsuojelueläinlääkäreiden palkkaamiseen. SEY katsoo tällaisen järjestelmän olevan elintärkeä nimenomaan uusintatarkastusten ja määräysten noudattamisen seuraamisen kannalta.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö p. 050 371 2740 sähköposti: helina.ylisirnio(at)sey.fi
viestintäpäällikkö Maria Blomster p. 050 557 2463 sähköposti: maria.blomster(at)sey.fi