Hallitusohjelmassa hyviä aikeita eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi


Animalian tiedote 20.6.2011

Eläinsuojeluliitto Animalia on tyytyväinen, että hallitusneuvottelijoiden työn tuloksena uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu useita eläinten hyvinvointia edistäviä tavoitteita.

Eläinsuojelun kannalta merkittäviä tavoitteita ovat muun muassa eläinsuojelulain uudistaminen, luomutuotannon kehittäminen ja kuluttajien oikeus tietää ruoan tuotantotapa. Maa- ja metsätalousministeriöön perustettava eläinsuojeluasiamiehen virka on selkeä viesti eläinten hyvinvoinnin merkityksen kasvusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hallitusohjelmaan on myös ensimmäistä kertaa kirjattu askel nykymuotoisesta turkistuotannosta luopumiseen.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että moni ajamistamme tavoitteista meni läpi hallitusohjelmaan. Osa tärkeistä uudistuksista jäi kirjaamatta, mutta kokonaisuudessaan ohjelma on huomattavasti edeltäjäänsä edistyksellisempi”, Animalian toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli huomauttaa.

Tulevalla hallituskaudella uudistetaan eläinsuojelulainsäädäntöä

Edellisen kerran eläinsuojelulakia muutettiin yli 10 vuotta sitten, joten monet säädöksistä kaipaavat kipeästi päivittämistä. Hallitus on nyt ilmoittanut tavoitteekseen uudistaa lakia eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi ja asiaa koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi.

Turkistarhaajien kannustamista alanvaihtoon tutkitaan

Eläinsuojeluliitto Animalian tavoitteena on lakkauttaa turkistarhaus Suomesta vuoteen 2025 mennessä. Tuore hallitus ei kirjannut ohjelmaan turkistarhauksen lakkauttamista, mutta tavoitteeksi asetettiin selvittää kannustamisen mahdollisuuksia turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon siirryttäessä. Lisäksi hallitus tukee turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana elinkeinona. Edellinen hallitus halusi turvata nykymuotoisen tarhauksen. Aikaisemmin tänä vuonna julkisuuteen nousi kohua herättänyttä materiaalia sairaista ja loukkaantuneista eläimistä suomalaisilta turkistarhoilta. Viranomaistarkastuksissa paljastui, että noin 60 % tarhoista rikkoi eläinsuojelulakia.

Eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä kehitetään

Hallitusohjelmaan on jo kolmannen kerran kirjattu tavoitteeksi eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen.

Suomessa Tampereen yliopiston yhteydessä toimii Kansallinen vaihtoehtomenetelmäkeskus, jossa edistetään eläinkokeille vaihtoehtoisin menetelmin tehtävää tutkimustyötä. Animalia toivoo, että hallitus tavoitteidensa mukaisesti turvaa keskuksen työn tutkimusmenetelmien kehittämiseksi myös tulevina vuosina.

Luomuruoan osuutta pyritään nostamaan

Hallitus on ottanut tavoitteekseen myös luomu- ja lähiruoan osuuden kääntämisen vahvaan nousuun. Ohjelman mukaan luomu- ja lähiruoan osuutta pyritään kasvattamaan julkisissa hankinnoissa. Lisäksi kuluttajille turvataan oikeus tietää ruoan alkuperä, tuotantotapa ja koostumus. Tämä on tärkeä askel kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Valvontaan ja tilallisten työssä jaksamiseen panostetaan

Viime vuosina Suomessa on paljastunut lukuisia laiminlyöntejä tuotantoeläinten pidossa. Hallitus asetti nyt tavoitteekseen vahvistaa eläinsuojeluvalvontaa ja sen rahoitusta, sekä suunnata valvontaa riskiperusteisesti. Myös eläinlääkäreiden saatavuuteen ja eläintilallisten työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Nämä ovat kaikki keskeisiä tekijöitä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Myös salametsästykseen luvataan puuttua tehokkaasti.

”Uusi hallitusohjelma antaa paljon mahdollisuuksia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Animalia kannustaa kaikkia poliitikkoja toimimaan siten, että tavoitteet tulevat mahdollisimman pian konkreettiseen käyttöön. Teemme mielellämme yhteistyötä uutena maa- ja metsätalousministerinä aloittavan Jari Koskisen (kok.) kanssa eläinten hyvinvoinnin puolesta”, Kati Pulli kiteyttää.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Eeva Suhonen, p. 050 302 81 70, (09) 720 65 914

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@animalia.fi