Animalia


Animalian hallitus 2014. Kuvassa ylärivistä vasemmalta lukien Jarkko Minkovitsch (työntekijä), Hanna Bärlund, Sami Säynevirta, Salla Nylund, Pauliina Klemola, Roope Kanninen ja Jari Kärkkäinen. Eturivissä vasammalta lukien Kolja-koira, Inna Somersalo, Elina Valkama (työntekijä) ja Iiris Rautiainen. Kuvasta puuttuu hallituksen jäsenet Micaela Morero ja Hannele Ahponen. Kuva: Salla Tuomivaara

Animalian hallitus 2014. Kuvassa ylärivistä vasemmalta lukien Jarkko Minkovitsch (työntekijä), Hanna Bärlund, Sami Säynevirta, Salla Nylund, Pauliina Klemola, Roope Kanninen ja Jari Kärkkäinen. Eturivissä vasammalta lukien Kolja-koira, Inna Somersalo, Elina Valkama (työntekijä) ja Iiris Rautiainen. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Micaela Morero ja Hannele Ahponen. Kuva: Salla Tuomivaara.

Animalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten aseman ja hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassamme. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta ja käyttöä, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää niitä toteuttamasta luontaista käyttäytymistään. Kärsimyksellä tarkoitetaan kipua, tuskaa, stressiä, pelkoa, psyykkistä tai fyysistä pahaa oloa, vammaa tai sairautta.

Animalia ei hyväksy yksilön lajin perusteella tapahtuvaa hyväksikäyttöä (spesismi). Yksilön arvo ja oikeudet eivät ole määriteltävissä ihmiselle koituvan hyödyn ja yksilön käyttötavan perusteella. Animalian tavoitteena on pitkällä tähtäimellä eläimiä yksipuolisesti hyväksikäyttävien toimintamuotojen lakkauttaminen. Animalia suhtautuu kielteisesti tehotuotantoon ja vaatii, että eläinten hyvinvointi otetaan eläintuotannossa huomattavasti nykyistä paremmin huomioon. Animalia kannustaa ihmisiä kasvisyöntiin.

Animalia toimii kampanjoimalla ja tiedottamalla sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. Lisäksi Animalia toimii eläinsuojelukysymysten asiantuntijana erilaisissa yhteyksissä. Pyrimme myös saamaan kansalaisia mukaan eläinsuojelutoimintaan.

Animalialla on kolme päätoimintakohdetta: koe-eläintoiminta, tuotantoeläimet ja turkistarhaus. Resurssiensa puitteissa Animalia tekee työtä myös muilla eläinsuojelun saroilla. Rahoituksen toimintaansa Animalia saa pääosin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Animalia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Lisätietoja Animaliasta löydät järjestön kotisivuilta.