Kokoomus – EU-parlamentti


Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä

Eija-Riitta Korhola

www.korhola.com

Europarlamentaarikon tekemiä eläinsuojeluun liittyviä toimia:

Kirjallinen kysymys: Lintujen metsästys Maltalla (2007)

Kirjallinen kysymys: Lintujen metsästys Maltalla (2006)

Europarlamentaarikon tekemiä muita eläimiin liittyviä toimia:

Kirjallinen kysymys: Oikeutuksia kansalliselle kettutarhauskiellolle (2009)

 

Sirpa Pietikäinen

www.sirpapietikainen.net

Europarlamentaarikon tekemiä eläinsuojeluun liittyviä toimia:

Kirjallinen kannanotto vinttikoirien kidutuksen ja huonon kohtelun välittömään lopettamiseen Euroopassa (2013)

Kirjallinen kysymys: Kansainvälisen eläinten hyvinvointia edistävän rahaston raportti Japanin harjoittaman valaanpyynnin taloudellisista näkökohdista (2013)

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen (2012)

Kirjallinen kysymys: Vaihtoehdot pakkosyötölle (2012)

Kirjallinen kysymys: Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) toiminta ja kosmetiikkadirektiivi (2012)

Kirjallinen kysymys: Eläinten suojelusta kuljetusten aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 tarkistaminen (2012)

Kirjallinen kysymys: Haahkan kevätmetsästys ja lintudirektiivi (2012)

Kirjallinen kysymys: Eläinten hyvinvointia koskevat asiat EU:n ja Intian kauppasopimuksissa (2012)

Kirjallinen kysymys: Eläinkokeet – Komission toteuttama kansallisten tarkastusten valvonta (2011)

Kirjallinen kysymys: Munivien kanojen varustelemattomia häkkejä koskevan kiellon täytäntöönpano (2011)

Kirjallinen kysymys: Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomuksien valvonta (2011)

Kirjallinen kysymys: Karhutilat, Kiinan eläimiin liittyvä lainsäädäntö ja EU:n osallistuminen (2011)

Kirjallinen kysymys: Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen susien salametsästyksen suitsimiseksi Suomessa (2010)

Kirjallinen kannanotto eläimillä suoritettavia tutkimuksia ja kokeita koskevien vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseen (2009)

Kirjallinen kysymys: Susien salametsästys Suomessa (2009)

Kirjallinen kysymys: Eläinten hyvinvointia koskevien säännösten lisääminen tuleviin vapaakauppasopimuksiin (2008)

Europarlamentaarikon tekemiä muita eläimiin liittyviä toimia:

Kirjallinen kysymys: Rikkooko Suomi luontodirektiivin vaatiimuksia saimaannorpan suojelun osalta (2009)

 

Petri Sarvamaa

petrisarvamaa.eu

Europarlamentaarikon tekemiä eläinsuojeluun liittyviä toimia:

Europarlamentaarikon tekemiä muita eläimiin liittyviä toimia:

Suullinen kysymys: Kaikille eurooppalaisille maidontuottajille pehmeä lasku vapautetuille markkinoille vuonna 2015 (2012)

 

<-Takaisin