Kyvykäs eväkäs – kalakin tuntee ja oppii!


SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tiedote 2.10.2009

Kalat ovat eläimistä ehkä väärinymmärretyimpiä ja unohdetuimpia. Niiden hyvinvoinnista puhutaan tuskin koskaan. Kaloja on totuttu ajattelemaan ”alempina eläiminä”, joita voi huoleti käsitellä kuin tavaroita. Niinpä kalat joutuvat kokemaan ihmisten käsissä mittaamattomia kärsimyksiä. Kalojen kivuntuntokykyä ja oppimiskykyä on alettu tutkia vasta hiljattain. Tulokset ovat olleet tutkijoillekin yllätys: kalojen aivotoiminta on huomattavasti monimutkaisempaa kuin on aikaisemmin luultu. Kalat mm. tuntevat kipua samaan tapaan kuin nisäkkäät ja muut selkärankaiset. SEYn Eläinten viikon kampanja pyrkii parantamaan erityisesti lasten ja nuorten kalatietoutta ja siten lisäämään kalojen hyvää kohtelua.

Kalojen hyvinvoinnista puhutaan julkisuudessa harvoin. Huomiot kalojen terveydentilasta ylittävät uutiskynnyksen yleensä vain silloin, kun kalataudit uhkaavat ruokakaloja. Silloinkin niistä puhutaan kiloina tai tonneina, vaikka kyse on yksittäisistä elävistä eläimistä. Kaloja pidetään yleisesti kylminä automaatteina, joita voi käsitellä piittaamattomasti. Tuore tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että kalat ovat oppimis- ja tuntemiskykyisiä olentoja, jotka ääntelevät ja joilla on oma luonne ja persoonallisuus. Siksi SEY on valinnut tämän vuoden Eläinten viikon teemakseen kalat.

”Kalojen voidaan perustellusti sanoa olevan eläimistä ehkä kaikkein väärinymmärretyimpiä. Kala ei ääntele eikä ilmehdi ja niiden viestintä on ihmisille muutenkin arvoitus. Luultavasti juuri tämän vuoksi elää sitkeä käsitys, että kala ei tunne kipua, tai ainakin se tuntee sitä huomattavasti vähemmän kuin nisäkkäät ja linnut. Niinpä kalat joutuvat kokemaan edelleen suuria kärsimyksiä ihmisten tietämättömyyden takia”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö

Kalojen kyvyt ovat pysyneet ihmisiltä piilossa siksi, että ne elävät kokonaan erilaisessa ympäristössä. Veden alla kalojen elämä jää ihmissilmältä näkemättä. Monelle on uutta esimerkiksi se, minkä tutkijat ovat tienneet jo vuosikymmeniä: useat kalalajit viestivät keskenään ääntelemällä. Kalojen äänet kantautuvat vedessä hyvin, mutta vedestä pois jouduttuaan kalat eivät pysty tuottamaan ääntä. Kalojen huono kohtelu johtuu suurelta osin tietämättömyydestä. Kaloja kohdeltaisiin todennäköisesti paremmin, jos kalamiehen siiman päästä kuuluisi kova kiljuminen.

Suomen eläinsuojelulaki koskee kaikkia selkärankaisia eläimiä, siis myös kaloja. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen kaloille on kiellettyä. Käytäntö kuitenkin laahaa kaukana tästä.

”Uusi tutkimustieto leviää suuren yleisön tietoisuuteen pitkällä viiveellä. Asenteiden tasolla on luultavasti vieläkin pidempi matka kuljettavana. Mielestäni olisi kuitenkin aika alkaa kohdella kaloja samalla tavalla kuin muitakin selkärankaisia”, Helinä Ylisirniö vetoaa.

Eläinten viikon kalaopas

SEY on perinteiseen tapaan toteuttanut Eläinten viikon julkaisun, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoa ja ymmärrystä eläinten hyvinvoinnista. ”Sukellus pinnan alle – kalojen salatut elämät” -julkaisusta löytyy uutta tietoa niin luonnon- kuin akvaariokaloistakin. Julkaisussa ohjeistetaan mm. akvaarion hyvään hoitoon sekä siihen, miten kalastetaan kalaystävällisesti. Julkaisussa sivutaan myös käytännön toimia lajien ja ympäristön suojelemiseksi. Julkaisun tekstin ja tehtävät ovat toteuttaneet tiedetoimittaja Helena Telkänranta ja lapsiin ja nuoriin erikoistunut toimittaja Merja Hemmilä.

SEYn Eläinten viikon julisteessa on kuvattuna vauhdikas vuokkokala.

SEYn Eläinten viikon kampanjasivuilla julkaistaan kalaoppaan lisäksi artikkeleita ja tietopaketteja kaloista ja niiden hyvinvoinnista.

Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Maria Blomster p. 050 557 2463 sähköposti: maria.blomster(at)sey.fi
toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö p. 050 371 2740 sähköposti: helina.ylisirnio(at)sey.fi

Kyvykäs eväkäs –kampanjasivut