Mikään ei ole muuttunut Suomen sikaloissa


SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton tiedote 10.12.2009

Jouluun valmistautuvat suomalaiset kuluttajat ovat jälleen saaneet nähdä kuvia suomalaisen sianlihatuotannon todellisuudesta: Kauan sitten kuolleita ja parantumattomasti sairaita sikoja elävien seassa, kokonaan syötyjä verisiä saparontynkiä, petoeläinten syömiä raatoja sikatilan laitamilla. Valitettavasti tämä on yhä todellisuutta suomalaisessa sianlihantuotannossa.
Oikeutta eläimille -järjestön kuvaama aineisto Suomen tuotantoeläintiloilta järkytti kansalaisia kaksi vuotta sitten. Järjestö on kuvannut suomalaisia sikatiloja nyt uudelleen tänä syksynä, ja kuvat kertovat lohduttomia tosiseikkoja sikojen olosuhteista Suomessa. Kaksi vuotta sitten vaadittiin yleisesti uudistuksia ja muutoksia sikojen olosuhteisiin, mutta sikatiloilla kuvatun materiaalin perusteella sikojen hyvinvointi ei ole parantunut.

Taustalla poliittinen päätös

Sikojen olosuhteet ovat hyvin ahtaat eivätkä juuri suo sian toteuttaa lajinomaista käyttäytymistään. Eläinsuojelulaki asettaa eläinten pidolle minimivaatimukset, jotka todellisuudessa ovat eläinten hyvinvoinnin kannalta täysin riittämättömät. ”Suomessa on lisäksi poliittinen päätös siitä, että tuotantoeläinten kohdalla noudatetaan vain EU:n minimisäädöksiä, vaikka jäsenmailla olisi mahdollisuus tehdä tiukempia säädöksiä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Kuka tätä linjaa haluaa edelleen noudattaa, kuka on valmis kantamaan siitä vastuun ja eikö päätös pitäisi viimeistään nyt kumota?”, toteaa SEY toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Eläinsuojeluvalvonnan resurssit Suomessa ovat täysin riittämättömät.
Eläinsuojeluvalvontaa ei tehdä riittävästi pistokokein tai rutiinitarkastuksina, vaan laki vaatii, että ennen tarkastusta on oltava aihetta epäillä puutteita eläinten pidossa. Viranomaisilla ei myöskään ole resursseja ennaltaehkäisevään toimintaan. SEY on jo vuosia vaatinut, että tuotantoeläinten pitopaikoissa tulisi tehdä enemmän rutiinitarkastuksia, mutta poliittisessa keskustelussa tämä on tyrmätty yksityisyydensuojaan vedoten.”

Tarkastukset hunningolla

Euroopan komission Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO) teki eläinten hyvinvointitarkastuksia tuotantoeläintiloilla Suomessa helmikuun 2009 aikana. Komission julkistamassa raportissa esitettiin erityishuoli Suomen uusintaeläinsuojelutarkastuksista. Raportin mukaan uusintatarkastuksien teko on Suomessa huonolla tolalla. Eläinsuojeluviranomaisten on suoritettava uusintatarkastus, mikäli ensimmäisellä tarkastuksella havaitaan, että eläinsuojelulakia ei ole noudatettu. Raportin mukaan tämä ei ole Suomessa aina toteutunut.

”Uusintatarkastuksia ei Suomessa tehdä järjestelmällisesti eikä määräysten noudattamatta jättämisestä välttämättä tule minkäänlaisia seuraamuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka eläinsuojeluviranomainen ensimmäisellä käynnillään antaisi määräyksiä eläinten olosuhteiden parantamiseksi, ei määräyksen noudattamista välttämättä käy tarkistamassa kukaan”, moittii toiminnanjohtaja Ylisirniö.

Korulauseiden aika on ohi

Marraskuun alussa voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain myötä maahan olisi tulossa erillisiä eläinsuojelueläinlääkäreitä, joiden tehtävät keskittyvät eläinsuojelutyöhön. Suomeen tulisi tämän uudistuksen lisäksi ehdottomasti perustaa jo keväällä 2008 vaadittu eläinasiavaltuutetun virka sekä uudistaa rikoslaki sisältämään törkeä eläinsuojelurikos.

SEY muistuttaa, että kuluttajat ovat avainasemassa päättäessään, millaista toimintaa tukevat. Vastuullinen kuluttaja voi vaatia, että hänen ostamansa ruoka on tuotettu eettisesti oikealla tavalla. Lisäksi kaikki epäilyt
eläinten huonosta kohtelusta tulisi välittömästi ilmoittaa joko SEYn valvojalle tai eläinsuojeluviranomaiselle.

Kuluttajan kannattaa myös pyytää päästä vierailemaan tuotantoeläintilalla. Kun vierailija käyttää asianmukaisia suojavarusteita ja noudattaa tilan antamia ohjeita hygieniasta, ei tiloilla pitäisi olla estettä päästää kuluttajaa tutustumaan eläinten olosuhteisiin. SEY muistuttaa, että Suomessa on myös sellaisia tuotantoeläintiloja, joilla eläinten hyvinvointi otetaan huomioon jokapäiväisessä toiminnassa.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Maria Blomster maria.blomster@sey.fi, p. 050 557 2463
Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö helina.ylisirnio@sey.fi, p. 050 371 2740