Noin kolmasosa suomalaisista eurovaaliehdokkaista edistäisi eläinten hyvinvointia


Suomalaisista eurovaaliehdokkaista jo 73 on allekirjoittanut eläinten hyvinvointisitoumuksen. Allekirjoituksellaan he ovat lupautuneet edistämään eläinten hyvinvointia Euroopassa, jos heidät valitaan Euroopan parlamenttiin. Suomalaiset ovat olleet Euroopan innokkaimpia allekirjoittajia, kun kaiken kaikkiaan sitoutuneita koko Euroopassa on noin 220.

EUvaaliesite_pieniEläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneita löytyy yhtä lukuun ottamatta kaikista puolueista. Sitoutuneiden joukossa on myös viisi istuvaa parlamentin jäsentä.

”On ollut hienoa huomata, miten eläinsuojelukysymykset ovat kiinnostaneet ehdokkaita yli puoluerajojen. Yhä useammalle suomalaiselle eläinten hyvinvointiasiat ovat tärkeä aihe heidän päättäessään, ketä äänestävät EU-vaaleissa. Siksi toivoimme, että ehdokkaat suhtautuvat myönteisesti eläinten hyvinvoinnin edistämiseen ja allekirjoittavat sitoumuksemme”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton yhteinen Eläinten hyvinvoinnilla on paikka EU-vaalien sydämessä -eurovaalikampanja on osa eurooppalaisen eläinsuojelun kattojärjestö Eurogroup for Animalsin tekemää EU:n laajuista vaalityötä.

”Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteena on saada aikaan kaikkia eläimiä koskeva puitelaki EU:ssa. Erityisen tärkeää tämä on niissä maissa, joissa kansallinen lainsäädäntö eläinten suojelemiseksi on puutteellinen. Uudessa puitelaissa huomio on kohdistettava myös niihin eläimiin, joita EU-lainsäädäntö ei ole aikaisemmin koskenut. Esimerkiksi lemmikkieläinten osalta tarvitaan kipeästi standardeja eläinten kasvatusta, alkuperän määritystä ja kauppaa säätelemään”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Eläinten hyvinvointisitoumuksen allekirjoittaneet ovat lupautuneet työskentelemään eläinten mahdollisimman korkean hyvinvoinnin hyväksi. Siihen sisältyy muun muassa elävien eläinten kuljetusten minimointi ja ponnistelu eläinkokeita ja eläinten ruoantuotantoon tähtäävää kloonausta vastaan. Eläinten hyvinvointi tulee myös sisällyttää EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen kauppasopimukseen. Sitoutuneet lupaavat myös työskennellä sen puolesta, että eläimet tunnustetaan tunteviksi olennoiksi.

Allekirjoittajat jakautuvat puolueittain seuraavasti: vihreät (20 kpl), vasemmistoliitto (11 kpl), SKP (9 kpl), piraattipuolue (6 kpl), SDP (6 kpl), kokoomus (5 kpl), itsenäisyyspuolue (3 kpl), kristillisdemokraatit (3 kpl), muutos 2011 (3 kpl), perussuomalaiset (3 kpl), RKP (2 kpl), keskusta (1 kpl), SVR (1 kpl).

Eurovaalien ennakkoäänestys alkaa Suomessa tänään. Vaaleissa on 251 suomalaista ehdokasta, joista Euroopan parlamenttiin valitaan 13.

Lisätietoa:

Eläinten hyvinvointi -sitoumuksen allekirjoittaneet ehdokkaat: elainpolitiikka.net/sitoumus

Lisätietoa Animalian ja SEYn eurovaalikampanjasta: elainpolitiikka.net/kampanjamme

 

Salla Tuomivaara

toiminnanjohtaja, Animalia

puh. (09) 7206 5910

salla.tuomivaara[at]animalia.fi

 

Kati Pulli

toiminnanjohtaja, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto

puh. 050 371 2740

kati.pulli[at]sey.fi