Världens bästa djurskyddslag till Finland


vetoomus2016_ruskeaDjurskyddslagen förnyas som bäst. Den rådande lagen är stiftad på 1990-talet och forskningsinformationen om djurens välmående har efter detta revolutionerat och omformat vår uppfattning om djur. Samtidigt har människornas attityder mot djur och djurhållning förändrats.

I praktiken kommer det dock inte att ske några betydande förbättringar inom den nya djurskyddslagen. I regeringsprogrammet står fastslaget att skyldigheter som förorsakar ökade kostnader för industri och jordbruksproducenter inte får stadgas. Dessutom har det fastställts mål om att kontrolleringar och sanktioner inom djurproduktion skall ”rimlig göras”.  Reformen av förordningen om skydd av pälsdjur, som förberetts i ett flertal år, träder inte i kraft och förberedningen kommer inte att fortgå.

Oron är att lagen vid skrivande stund redan är föråldrad och möjligtvis även försämrar skyddsnivån för de mest utsatta djuren.

Djuren behöver bättre beskydd. Skriv under petitionen för djurskydd. Petitionen räcks över till riksdagen när lagen kommer till behandling.

Vi som undertecknat petitionen vill ha världens bästa djurskyddslag till Finland. En lag som innehåller minst följande punkter.

1.       Djuren måste få uttrycka arttypiskt beteende och därför måste båsladugårdar och grisningsboxar förbjudas. På grund av samma orsak skall pälsfarmning avskaffas helt och hållet.

2.       Smärtsamma ingrepp utan ordentlig smärtlindring och utan behandling av smärta måste förbjudas.  Sådana åtgärder är avhorning av spädkalvar och kastrering av grisar.

3.       Förädling som orsakar djuren strukturella eller andra hälsoproblem måste tydligt förbjudas.

4.       Djurproducenter och slakterier måste ta i bruk en regelbunden och effektiv övervakning.

5.       Id – märkning och registrering av hundar och katter måste inskrivas som obligatorisk.

6.       Användning av vilda djur i cirkus och delfinarier måste förbjudas.

Om dessa punkter inte förverkligas måste lagen återförvisas. Djurskyddet i Finland måste tas på allvar.

Underteckna petition!