Puolue määrittää eduskuntavaaliehdokkaiden eläinsuojeluasenteita


Animalian ja SEYn tiedote 8.3.2011

Eläinsuojeluliitto Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ovat julkaisseet vaalitavoitteensa tänään Eduskunnan Kansalaisinfossa järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuudessa julkaistiin lisäksi järjestöjen tekemän eläinsuojeluteemaisen vaalikyselyn tulokset.

Tilaisuuteen osallistui eduskunnan eläinsuojeluryhmän jäseniä sekä muita eläinsuojeluasioista kiinnostuneita edustajia ja ehdokkaita kaikista eduskuntapuolueista.

Animalian ja SEYn tänään julkaisemassa vaaliohjelmassa vaaditaan mm. eläinasiavaltuutetun viran perustamista sekä tuotantoeläinten kasvatusolosuhteiden minimivaatimusten selkeää nostoa valmisteilla olevassa eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistuksessa.

Järjestöjen alkukevään aikana toteuttamaan vaalikyselyyn vastasi lähes 420 ehdokasta.Ahkerimmat vastaajat löytyivät Vihreistä. ”Vihreät eivät olleet tämän kyselyn perusteella muita puolueita edellä eläinsuojeluasenteissa siinä määrin, kuin on totuttu ajattelemaan. Esimerkiksi SDP:n vastaajien vahva eläinsuojelumyönteisyys yllätti iloisesti. Toisaalta Vihreiden vastaajia oli huomattavasti enemmän kuin muista puolueista. Eniten eri linjoilla kanssamme tämän kyselyn perusteella olivat Keskustan ja Perussuomalaisten ehdokkaat”, kommentoi kyselyn tuloksia SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

”Puutteet tuotantoeläinten hyvinvoinnissa on saatu suuren yleisön tietoisuuteen. Erityisesti meitä ilahduttaa vastaajien tuki ehdotuksellemme suunnata kotieläintuet eläinten hyvinvointia parantaviin tuotantomuotoihin. Myös turkistarhauksesta on keskusteltu viime aikoina ennennäkemättömän vilkkaasti. Kyselyymme vastanneista turkistarhauksen lopettamista kannatti yli 70 %. Tämä on erittäin rohkaiseva signaali Animalian Turkistarhaton Suomi 2025 –kampanjan vaikuttavuudesta”, iloitsee Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

”Järjestöjemme viimeaikaiset teemat näyttävät saavuttaneen kyselyyn vastanneet ehdokkaat muutenkin varsin hyvin. Porsaiden kastraatiota ilman kivunlievitystä vastusti ylivoimainen enemmistö vastaajista. Myös kääntymisen estävien porsimishäkkien kieltämisen kannalla oli useampi kuin kahdeksan vastaajaa kymmenestä”, lisää toiminnanjohtaja Ylisirniö.

Tilaisuudessa tavoite eläinasiavaltuutetun viran perustamisesta sai lähes kaikkien paikalla olleiden tuen. Eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok) piti järjestöjen tavoitteita kannatettavina ja korosti, että hallitusohjelmaan pitäisi kirjata eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen ohella myös uudistuksen sisältöön liittyviä tavoitteita. Eduskunnan jättävä entinen eläinsuojeluryhmän puheenjohtaja Tanja Karpela (kesk) totesi, että Keskustalla riittää vielä töitä eläinsuojeluasioissa ja toivoi, että hänen jälkeensä puolueen edustajista löytyy uusia rohkeita eläinsuojelun edistäjiä.

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr) kehotti eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneita kiinnittämään erityistä huomiota siihen, ettei uusia eläinten hyvinvointimääräyksiä jätetä asetustasolle, vaan että määräykset tulevat kirjatuksi itse eläinsuojelulakiin eduskunnan toimesta. SDP:n ehdokas Timo Kontio ideoi puolestaan eläinten hyvinvoinnin kolmikantaa, jossa eläinsuojelujärjestöt, tuottajat ja muu yhteiskunta keskustelisivat yhdessä keinoista eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Helsingistä eduskuntaan pyrkivä Silvia Modig (vas) esitti, että kasvisruokapäivän tavoite toteutuisi vielä paremmin, jos siihen yhdistettäisiin tiedon levitys siitä, miksi eläintuotannon jatkuva kasvu on ongelmallista.

SEYn ja Animalian vaalikyselyn tulokset kokonaisuudessaan sekä järjestöjen vaalitavoitteet ovat nähtävissä järjestöjen yhteisellä verkkosivulla www.elainpolitiikka.fi/vaalit2011/

Lisätietoja:

Eläinsuojeluliitto Animalia:

Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. 050 384 5072, (09) 720 659 10
Kampanja- ja koulutuspäällikkö Kati Pulli, p. 045 7750 1572
Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@animalia.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto:
Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, p. 050 371 2740
Viestintäpäällikkö Maria Blomster, p. 050 5572 463
Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sey.fi