Puolueiden eläinpolitiikka


Eläinsuojeluasiat ja eläinten hyvinvointi on otettu eri tavoin huomioon puolueissa. Animalia ja SEY pyysivät puolueita vastaamaan muutamiin kysymyksiin, jotka selvittävät puolueiden suhtautumista eläinsuojelukysymyksiin.