SEY julkaisi hevoslinjauksensa – lisää laiduntamista ja vähemmän pakotteita


Tiedote. Julkaistu: 12.12.2014

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on julkaissut hevosiin liittyvän linjauksensa.

SEYn tavoitteena on, että linjaus otetaan huomioon kaikessa hevosiin liittyvässä päätöksenteossa ja toiminnassa Suomessa. SEY haluaa, että hevosten hyvinvointia kehitetään sekä hevosten omistajien, hevosjärjestöjen että lainsäätäjien taholta.

– Tavoitteenamme on hevosten hyvinvoinnin korkea taso. Hevosta tulee kohdella kokevana ja tuntevana yksilönä ja ottaa huomioon sen käyttäytymistarpeet esimerkiksi laumaeläimenä ja saaliseläimenä. Tämä ei valitettavasti vielä kaikkialla toteudu, kertoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääketieteen lisensiaatti Kati Pulli.

SEYn määritelmän mukaan hevosen hyvinvointi muodostuu oikeudesta hyvään kohteluun ja positiivisiin kokemuksiin, oikeudesta lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja sen mahdollistavaan elinympäristöön sekä oikeudesta hyvään oloon, terveyteen ja toimintakykyyn.

– Käytännössä se tarkoittaa oikeutta lajitoverien seuraan, terveyttä ylläpitävään ravintoon ja eläinlääkärin hoitoon tarvittaessa. Lisäksi se edellyttää, että hevoselle ei aiheuteta kipua tai stressiä, kertoo Pulli.

– Hevosella tulee mielestämme olla oikeus myös liikkumiseen ja liikuntaan, joiden merkitystä ei hevosen kohdalla voi korostaa liikaa. Jokaisella hevosella tulee olla mahdollisuus laiduntaa laidunkaudella ja jaloitella vapaasti turvallisessa tilassa ympäri vuoden.

SEY linjaa, että hevosta koulutettaessa on otettava huomioon sen yksilölliset ominaisuudet ja oppimiskyky sekä pyrittävä käyttämään positiivisia koulutusmenetelmiä.

– Hevosen koulutusmetodien tulee perustua käyttäytymistieteisiin ja positiiviseen vahvistamiseen. Rangaistuksista, pakotteista ja hevosta häiritsevän paineen käytöstä tulisi päästä eroon. Kuolaimia, kannuksia ja muita apuvälineitä ei tule käyttää epämiellyttävän paineen aiheuttamiseksi, vaan korkeintaan merkin antamiseksi. Hevosella on oikeus saada rauhassa opetella, mitä siltä odotetaan. Ihmisen velvollisuus on tehdä oppimisesta ja yhdessä toimimisesta hevoselle mahdollisimman miellyttävää, sanoo Pulli.

SEYn mielestä hevosen kasvattajan ja omistajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon hevosen koko elämänkaari.

– Hevosia ei saa tuottaa enempää kuin hyviä koteja on tarjolla. Kilpahevosten kohdalla on huomioitava myös kilpakäyttöön soveltumattomien eläinten tulevaisuus. Jos hevonen myydään tai luovutetaan eteenpäin, tulee myyjän kantaa osaltaan vastuu hevosen tulevaisuudesta. Myyjän tulee varmistua siitä, että ostajalla on riittävät tiedot hevosen terveydestä, luonteesta ja hoidosta sekä valmiudet hoitaa eläin kunnolla.

SEY muistuttaa, että suvun jatkamiseen ei tule käyttää sairaita tai heikkorakenteisia eläimiä.

Lisätiedot:

SEYn hevoslinjaus: http://www.sey.fi/seytoimii/yhteiskunnallinen-vaikuttaminen/kannanotot

SEYn vuosittaisten Eläinsuojelupäivien teemana on hevonen. Eläinsuojelupäivien hevosaiheisille luennoille Jyväskylään 25.1. ovat tervetulleita kaikki hevosen hyvinvoinnista kiinnostuneet. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: : http://www.sey.fi/ajankohtaista/556-tervetuloa-elainsuojelupaiville-2015

www.sey.fi

www.eläinsuojelulaki.fi