Suomen ensimmäinen kansalaisaloite lähetekeskustelussa torstaina


Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen historiallisen, Suomen ensimmäisen kansalaisaloitteen. Turkistarhaton Suomi -aloite on lähetekeskustelussa torstaina 25. huhtikuuta klo 16 alkavassa täysistunnossa. Aloitteen keränneet järjestöt kannustavat kansanedustajia käymään monipuolista ja tosiasioihin perustuvaa keskustelua turkistarhauksesta ja toivovat aloitteen etenevän koko eduskunnan äänestettäväksi.

– Ajamme kieltoa alan eettisten ongelmien vuoksi. Esimerkiksi äskettäin julkaistun turkisalan rahoittaman suomalaistarhoja koskevan tutkimuksen mukaan ketuista 77 %:lla oli väärään asentoon taipuneet jalat, noin puolella ketuista oli liikkumisvaikeuksia ja noin puolella ketuista ripulia. Fyysisten ongelmien ohella tarhauksen suurin ongelma ovat eläinten pienet ja pelkistetyt häkit, joissa eläimet eivät voi elää tarpeitaan vastaavalla tavalla. Turkistarhausta on mahdotonta toteuttaa taloudellisesti kannattavasti siten, että eläinten hyvinvointi toteutuu. Alan jatkamisen perusteluiksi eivät riitä vain raha ja työllistävä vaikutus, kun toimintaan liittyy vakavia eettisiä ongelmia, kommentoi Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Turkistarhaus on kielletty lukuisissa Euroopan maissa johtuen sen eettisistä ja eläinten hyvinvoinnille aiheuttamista ongelmista. Viime kuussa turkistarhauksen lopetti Slovenia, ja joulukuussa minkkien tarhauksen kielsi maailman neljänneksi suurin minkkien tuottajamaa Hollanti.

Turkistarhauksen jatkamista perustellaan usein alan työllistävällä vaikutuksella, josta on esitetty liioiteltuja lukuja.

– Pellervon taloustutkimuskeskus PTT julkisti eilen viimeisimmät luvut, jotka se on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liiton toimeksi antamana laskenut. Alan työllistävä vaikutus on PTT:n mukaan alle 4 300 henkilötyövuotta. Tähän lukuun on sisällytetty yrittäjät, tarhojen, rehukeskusten ja huutokauppayhtiön henkilökunta sekä muu tuotantopanosten ja palveluiden synnyttämä työllisyys. Olemme tyytyväisiä, että eduskunta saa keskustelun tueksi tuoreet luvut, kommentoi SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Turkistarhaus jakaa mielipiteitä voimakkaasti kansalaisten keskuudessa.

– Mielipidemittausten mukaan vain noin neljäsosa suomalaisista sallisi turkistarhauksen jatkuvan nykyisellään. Kansanedustajien on siksi otettava asiaan selkeästi ja julkisesti kantaa. Aloitteen lähes 70 000 allekirjoittajalla ja koko Suomen kansalla on oikeus tietää, mitä mieltä heidän edustajansa ovat turkistarhauksesta, muistuttaa Pulli.

Kansalaisaloitteen keränneiden järjestöjen tavoite on, että turkistarhaus lakkautetaan Suomessa kohtuullisella siirtymäajalla.

– Turkistarhauksen taloudellista merkittävyyttä tulee jo nyt alkaa vähentää, jotta alan lopettaminen olisi aikanaan kivuttomampi toteuttaa. Kielto uusien tarhojen perustamiselle, eläinmäärien laajentamiselle sekä tarhojen sukupolvenvaihdoksille tulisi saattaa voimaan välittömästi. Tarhaajia tulisi kannustaa ja tukea poliittisin toimin muihin elinkeinoihin siirtymiseen, eikä turkisalaa tulisi enää tukea yhteiskunnan varoin esimerkiksi lomitustuen muodossa, ehdottaa Ylisirniö.

LISÄTIEDOT

 

Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloite tulee eduskunnan lähetekeskusteluun torstaina 25. huhtikuuta klo 16 alkavassa täysistunnossa.

Eläinsuojeluliitto Animalian, Luonto-Liiton, Oikeutta eläimille -yhdistyksen sekä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton yhteistyössä keräämä kansalaisaloite turkistarhauksen lakkauttamiseksi luovutettiin eduskunnan käsiteltäväksi maaliskuussa. Aloitteen lopullinen allekirjoittajamäärä oli 69 381.

Kampanjan verkkosivut: www.turkistarhatonsuomi.fi

 

Kati Pulli

Toiminnanjohtaja, Animalia

kati.pulli[at]animalia.fi

GSM 050 384 5072

 

Helinä Ylisirniö

Toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto

helina.ylisirnio[at]sey.fi

GSM 050 371 2740