Tavoite 6. Kaikkien villieläinlajien käyttö sirkuksissa tulisi kieltää, mukaan lukien delfinaariot


Villieläinten käyttö sirkuksissa on kielletty yhä useammassa maassa. Suomessa ainoana poikkeuksena on merileijona, jonka käyttö sirkustoiminnassa myös kielletään mitä todennäköisimmin uudistuvan eläinsuojelulain myötä.

Särkänniemen delfinaariolle on myönnetty eläintarhalupa, vaikka sen toiminta muistuttaa enemmän sirkusta. Eläinsuojelujärjestöt vaativatkin delfinaariotoiminnan kieltämistä.  Merinisäkkäiden viihdekäyttö on kansainvälisesti voimakkaassa vastatuulessa mittavien eläinten hyvinvointiongelmien vuoksi. Esimerkiksi matkatoimistoketju TUI on lakannut myymästä retkiä delfiini- ja valasnäytöksiin ja SeaWorld-ketju on vakavissa vaikeuksissa työntekijöiden kuolemantapausten vuoksi: eläinten pahoinvoinnin lisäksi toimintaan sisältyy merkittäviä riskejä työntekijöiden turvallisuudelle eikä kuolemantapauksilta ole vältytty.

Särkänniemen delfinaariossa elää tällä hetkellä neljä delfiiniä: Veera (synt. 78) ja Delfi (synt. 80) sekä Leevi (synt. 93) ja Eevertti (synt. 96). Alkuperäisistä, Meksikonlahdelta tuoduista delfiineistä ovat kuolleet Joona, Niki, Näsi ja Happy. Delfinaariossa on syntynyt yhteensä 16 poikasta, joista vain kaksi – Leevi ja Eevertti – ovat jääneet eloon.

Särkänniemen delfiinit ovat iäkkäitä ja lisäksi lähisukulaisia keskenään. Eläinten ei siis voi antaa enää lisääntyä keskenään eikä esitystoimintaa voi jatkaa kovin pitkään. Särkänniemi joutuu siis joka tapauksessa lähivuosina harkitsemaan, voiko se jatkaa delfinaariotoimintaa. Vuonna 1998 maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä kielsi lausunnollaan luonnosta pyydettyjen delfiinien maahantuonnin. Viime vuonna Särkänniemen delfinaarion on kuitenkin annettu tuoda maahan delfiinin spermaa.

Animalia kuuluu Dolphinaria-Free Europe -koalitioon (DFE), joka vastustaa valaiden, delfiinien ja pyöriäisten pitämistä vankeudessa.  Koalitiossa kansalaisjärjestöt työskentelevät yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa vaikuttaakseen sekä villejä että vankeudessa eläviä valaita koskevaan lainsäädäntöön sekä siihen, että tulevaisuudessa valaiden suojelu tapahtuisi luonnossa eikä vankeudessa.

DFE haluaa vaikuttaa myös niiden valaiden elinoloihin, jotka joutuvat tällä hetkellä elämään vankeudessa. Vankeudessa elävät valaat tulisi DFE:n mukaan sijoittaa elinympäristöön, jossa niiden fyysiset sekä käyttäytymistarpeet otettaisiin paremmin huomioon. Koalition tavoitteena on kartoittaa EU-rannikkoalueilta sopivia paikkoja valaiden hoito- ja kuntoutuskeskuksille, joihin voitaisiin siirtää eläimiä suljettavista delfinaarioista. Tällaisia delfiinejä on jo esimerkiksi Italian suljetuissa delfinaarioissa odottamassa uutta, lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistavaa sijoituspaikkaa.

DFE vaatii, ettei EU-alueelle tuoda valaita sen ulkopuolelta, eikä nykyisiä viedä EU-alueelta pois tai siirretä EU-maiden välillä, ellei kyseessä ole kuntoutus tai vapauttaminen. Myöskään valaiden spermaa ei tulisi kuljettaa maasta toiseen lisääntymistarkoitusta varten. Suomalaisten eläinsuojelujärjestöjen mielestä Suomen on seurattava kansainvälistä eläinsuojelukehitystä ja kiellettävä merinisäkkäiden viihdekäyttö sekä maahantuonti. Särkänniemen delfinaariotoiminnan alasajossa on mahdollista käyttää kansainvälisen asiantuntijaverkoston apua ja kääntää Tampereen eläinsuojelullisesti kyseenalainen matkailumaine myönteiseksi edelläkävijyydeksi.

Takaisin