Tavoitteemme


Tavoitteenamme on hyvinvoiva eläin.

Tavoitteenamme on hyvinvoiva eläin.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia haluavat nostaa eläinten aseman ja hyvinvoinnin yhä merkittävämmäksi osaksi yhteiskunnassa käytävää keskustelua. Järjestöt haluavat, että eläinsuojelukysymysten huomioiminen on itsestäänselvä osa sekä kansallista että kansainvälistä päätöksentekoa. Eläinten hyvinvointia ei saa jyrätä esimerkiksi talouskasvun nimissä, vaan eläimille on pystyttävä takaamaan mahdollisuus luonnolliseen käyttäytymiseen sekä elämään ilman kärsimystä.

Eläinpolitiikka-sivujen tarkoituksena on tuoda esille yhteiskunnassamme ajankohtaisia eläinsuojeluasioita. Kansanedustajat ovat keskeisessä osassa mm. eläinsuojelulakien kehittämisessä sekä valtion rahoituksen suuntaamisessa eläinten hyvinvointia edistäviin kohteisiin. Tavoitteemme onkin nostaa sekä päättäjien että kansalaisten tietoisuutta siitä, mikä on eläinsuojelun taso Suomessa juuri tällä hetkellä, ja mitkä ovat niitä asioita, joihin haluamme erityisen kiireesti parannuksia.

Esimerkkejä tämän hetken tärkeimmistä tavoitteistamme:

  • Suomen eläinsuojelulakia on tiukennettava huomattavasti, vastaamaan vähintään muiden valtioiden tiukinta lainsäädäntöä. Eläinsuojelulaki on parhaillaan uudistettavana. Lue lisää täältä.
  • Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa tavoitteenamme on edistää EU:ssa tehtävää työtä kattavan ja ajanmukaisen eläinten hyvinvointia koskeva puitelain luomiseksi, sekä sitouttaa ehdokkaita ja puolueita tuotantoeläinten, koe-eläinten, seuraeläinten ja luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Lue lisää täältä.
  • Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa tai tarhattaville eläimille on saatava vähintään samat olosuhteet kuin eläintarhoissa.
  • Valtion on lisättävä eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien tutkimista ja kehittämistä suuntaamalla niille lisärahoitusta.