Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta perustettu – eläinsuojelulla hyvä edustus neuvottelukunnassa


SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tiedote 20.11.2009

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on ensimmäinen laatuaan. Se toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna tuotantoeläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tuotantoeläinten hyvinvoinnin tasoa, tekee maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja tuotantoeläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja esityksistä.

Neuvottelukunnan avulla halutaan nostaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin merkitystä ja eläinten arvostusta yhteiskunnassa sekä lisätä eettistä keskustelua hyvinvointikysymyksistä. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä tehtävä viranomaisten ja alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääjänä.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina keskeisimmät tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät tahot. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 15 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alojen käytännön toimijoita.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori emeritus Hannu Saloniemi.

Neuvottelukunnan jäseneksi nimitettiin SEYstä tuotantoeläinvastaava, ELK Henri Pätsi. Hänen varajäsenenään toimii SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö. Neuvottelukunnan jäseneksi nimitettiin myös SEYn hallituksen puheenjohtaja, professori Outi Vainio, joka edustaa neuvottelukunnassa myös Helsingin yliopistoa.

Eläinsuojelujärjestöt saivat neuvottelukuntaan hyvän edustuksen. ”Eläinsuojelunäkökulma näyttäisi tulevan uudessa neuvottelukunnassa hyvin esille. Tämä asettaa suuret odotuksen neuvottelukunnan toiminnalle”, kommentoi toiminnanjohtaja Ylisirniö.

Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.12.2009 ja päättyy 30.11.2012. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettamista. SEYn näkemyksen mukaan myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa tulee olla vahva eläinsuojeluedustus.

Lisätiedot:

viestintäpäällikkö Maria Blomster p. 050 557 2463 sähköposti: maria.blomster(at)sey.fi

toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö p. 050 371 2740 sähköposti: helina.ylisirnio(at)sey.fi

MMM:n tiedote