Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloite kerännyt yli 55 000 allekirjoitusta


 – turkisaloite historiallisesti ensimmäisenä kansalaisaloitteena eduskuntakäsittelyyn

Eläinsuojeluliitto Animalian, Luonto-Liiton, Oikeutta eläimille -yhdistyksen sekä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton yhteinen Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitekampanja on kerännyt tuekseen yli 55 000 allekirjoittajaa. Allekirjoittajien määrä tarkoittaa sitä, että turkisaloitteesta tulee Suomen historian ensimmäinen eduskuntakäsittelyyn päätyvä kansalaisaloite.

– Käsillä on historiallinen hetki suomalaisessa demokratiassa. Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat allekirjoituksillaan vaatineet, että turkistarhaus Suomessa päättyy. Nyt kansanedustajien ja puolueiden on nyt otettava tähän vaatimukseen kantaa. Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että ensimmäisessä eduskuntakäsittelyyn päätyvässä kansalaisaloitteessa kansanedustajat pääsevät ottamaan kantaa tähän moraaliseen kysymykseen, kertoo Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Kansalaisjärjestöt ovat keränneet aloitteeseen allekirjoituksia ympäri maan toukokuusta lähtien. Palaute kampanjasta on järjestöjen mukaan ollut positiivista.

– Allekirjoitusten kerääminen on ollut järjestöjen vapaaehtoisille iso, mutta palkitseva työ. Nettidemokratian aikoina kansalaisaloitteemme painoarvoa lisää se, että nimet on kerätty käsityönä papereilla, eli tapaamalla suomalaisia kaduilla ja toreilla sekä pyytämällä heidän tukeaan. Vapaaehtoisemme ovat käyneet viime kuukausina tuhansia keskusteluja turkistarhauksesta. Niiden viesti on ollut selvä: turkistarhaus on monen mielestä epäeettinen elinkeino, jota ei voi perustella rahalla, kertoo Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Stranius.

Allekirjoitusmäärän täytyttyä kansalaisjärjestöt keskittyvät tapaamaan kansanedustajia sekä keskustelemaan heidän kanssaan turkistarhauksesta.

– Muistutamme kansanedustajia siitä, että turkistarhaus on ensisijaisesti moraalinen kysymys. Kansanedustajat tulevat äänestämään siitä, onko oikein pitää vuosittain miljoonia villieläimiä pikkuruisissa häkeissä vain niiden turkkien tähden. Napinpainallus eduskunnassa on kannanotto vuosittain miljoonien eläinten elämään, muistuttaa Kati Pulli.

Hallitusohjelman mukaan turkistarhausta voidaan kehittää. Julkisuudessa on ehditty etukäteen epäillä, että hallituspuolueiden kansanedustajat vetoavat hallitusohjelman turkiskirjaukseen ottaessaan kantaa kansalaisaloitteeseen.

Tätä eivät järjestöt purematta niele.

– Kansanedustajat eivät saa piiloutua hallitusohjelman taakse. Kansalaisaloite on kansalaisyhteiskunnan voimannäyte vaalien välillä, eikä siihen pidä suhtautua kevyesti. Toivon, että eduskunta ei lähetä kansalaisyhteiskunnalle viestiä, että vain hallitusohjelmaa kirjaimellisesti myötäilevillä kansalaisaloitteella on läpimenon mahdollisuus. Se viesti olisi demokratian kannalta kyseenalainen, huomauttaa Leo Stranius.

LISÄTIEDOT

Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitekampanja käynnistyi toukokuun puolivälissä. Allekirjoituksia kampanjaan on kerätty yli 55 000. Allekirjoitusten kerääminen jatkuu vielä määräpäivään 13.11. asti. Sen jälkeen allekirjoitukset luovutetaan tarkastettavaksi Väestörekisterikeskukselle. Aloitteen tultua Väestörekisterkieskuksen hyväksymäksi se luovutetaan eduskunnalle, joka käsittelee sen oman työjärjestyksensä mukaisesti.

Allekirjoitukset on kerätty pääosin paperilla yleisötilaisuuksissa, kaduilla, keräyspisteissä sekä ns. feissaamalla. Verkossa allekirjoitusmahdollisuus avautui lokakuussa. Sähköisiä allekirjoituksia kerätyistä yli 55 000 nimestä on 355 kpl, eli paperilla kerättyjä on 99,4 % kaikista allekirjoituksista (tilanne 24.10.).

Allekirjoituksien keräämiseen on osallistunut satoja vapaaehtoisia ympäri Suomen.

Kansalaisjärjestöjen tavoitteena on turkistarhaton Suomi. Järjestöjen mukaan turkistarhaus on epäeettinen elinkeino. Turkistarhaus on lakkautettu monissa Euroopan maissa.

Lisätiedot kampanjasta:
http://www.turkistarhatonsuomi.fi

Aloiteteksti sekä taustamuistio (runsaasti tietoa turkistarhauksesta):
http://turkistarhatonsuomi.fi/pdf/aloite.pdf
http://turkistarhatonsuomi.fi/pdf/aloitemuistio.pdf

Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia turkistarhauksesta:
http://www.animalia.fi/10kysymysta

Yhteystiedot:

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja, Animalia
GSM 050 384 5072

Leo Stranius
Pääsihteeri, Luonto-Liitto
GSM 040 754 7371

TIEDOTE 25.10.2012