Turkisvaatteissa todettiin runsaasti myrkyllisiä kemikaaleja – lastentakissa korkeimmat myrkkypitoisuudet


Animalian tiedote 17.12.2010

Kansainvälinen eläinsuojelujärjestö Vier Pfoten tutkitutti 15 turkistuotetta ja turkissomisteista tekstiilituotetta myrkyllisten kemikaalien varalta. Tuotteet ostettiin saksalaisista liikkeistä sekä nettikaupoista ja näytteet tutkittiin Bremenin ympäristöinstituutissa. Lähes kaikista löytyi laittomia määriä myrkkyjä. Eniten terveyttä vahingoittavia kemikaaleja löytyi lastentakin turkisreunuksesta.

Yleisin myrkky, jota vaatteissa todettiin, oli formaldehydi. Muun muassa lastentakin turkisreunuksesta löytyi viisitoista kertaa enemmän kyseistä kemikaalia kuin EU:n asettama turvallisuusraja tekstiileistä valmistetuille lasten leluille sallii (30mg/kg). Formaldehydi on karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava aine. Lisäksi se voi allergisoida. Myös muita, sekä ihmisille että ympäristölle myrkyllisiä kemikaaleja, kuten alkyylifenyylietoksylaatteja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja klooriparafiineja, löytyi runsaasti yli EU:n sallimien rajojen. Kyseisiä kemikaaleja käytetään turkistuotteiden puhdistamiseen, parkitsemiseen ja värjäykseen.

Löytyneiden aineiden joukossa oli sekä syöpää aiheuttavia että hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja. Nämä kemikaalit ovat haitallisia aineita myös pieninä pitoisuuksina.

Tuotteista löytyneet kemikaalipitoisuudet voivat Vier Pfoten -järjestön mukaan olla terveydelle vaarallisia. Vier Pfoten vaatiikin Euroopan komission terveys ja kuluttaja-asioiden pääosastoa (DG SANCO) varoittamaan kuluttajia kyseisten turkistuotteiden vaarallisuudesta.

”Tutkimuksen tulokset viimeistään kumoavat turkisalan esittämät väitteet turkisten luonnollisuudesta, ekologisuudesta ja korkeasta laadusta. Turkisteollisuus ei ainoastaan aiheuta eläimille kärsimystä, vaan se on uhka myös ympäristölle ja ihmisten terveydelle”, Animalian kampanja- ja koulutuspäällikkö Kati Pulli huomauttaa.

Vier Pfotenin tutkituttamat turkisvalmisteet olivat esimerkiksi hattuja, huiveja, pampuloita ja huppuja. Turkikset olivat peräisin ketuista, minkeistä ja supikoirista. Alustavassa tutkimuksessa selvitettiin kemikaalien esiintymistä yleisemmällä tasolla. Tarkemmassa tutkimuksessa analysoitiin 14 tuotteesta neljän yleisimmän kemikaalin esiin-tymistä. Kaikissa tuotteissa oli kemikaaleja yli suositusrajojen. 13 turkisvalmisteessa myrkyllisiä kemikaaleja oli niin paljon, että niiden käyttöä pitäisi välttää terveyssyistä.

Lisätietoa tutkimuksesta

Yhteystiedot

Kati Pulli
Kampanja- ja koulutuspäällikkö
045 7750 1572, kati.pulli(at)animalia.fi

Salla Tuomivaara
Toiminnanjohtaja
050 384 5072, salla.tuomivaara(at)animalia.fi