Usein kysyttyjä kysymyksiä porsaiden kastraatiosta


End Pig Pain -logo

Miljoonat porsaat Euroopassa joutuvat läpikäymään kivuliaan kastraation, niiden hännät leikataan tai poltetaan ja niiden hampaat katkaistaan tai hiotaan. Euroopan eläinasiajärjestöt puuttuvat porsaiden kaltoinkohteluun End Pig Pain -kampanjalla.

Suomessa kampanjan pääasiallinen vaatimus on porsaiden kastraation vaiheittainen lopettaminen. Nykyinen eläinsuojelulaki ei edellytä karjuporsaiden kastraatiossa minkäänlaista kivunlievitystä ennen seitsemän vuorokauden ikää. Keräsimme tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä porsaiden kastraatiosta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Miksi karjuporsaat kastroidaan?

Edelleen lähes kaikissa Euroopan maissa karjuporsaat kastroidaan, jotta estetään lihan kypsentämisen yhteydessä mahdollisesti ilmenevän epämiellyttävän hajun (karjunhajun) muodostuminen. Kastraatio myös estää karjuporsaita tulemasta sukukypsiksi ja ilmaisemasta seksuaalista käytöstä, kuten astumasta toisia porsaita.

Mikä on karjunhaju?

Karjunhaju on epämiellyttävä pistävä haju (ja sen mukana tuleva sivumaku), jota voi esiintyä urossikojen lihassa kun lihaa kuumennetaan.

Kuinka suurella osalla sioista esiintyy karjunhajuksi kutsuttua poikkeavaa hajua?

Suurin osa sioista teurastetaan, kun niiden elopaino on alle 120 kg. Karjunhajun esiintyvyys on tällöin keskimäärin alle 5 %. Sioilla, jotka teurastetaan niiden ollessa painavampia tai jotka kasvatetaan vaihtoehtoisissa järjestelmissä kuten luomutiloilla, karjunhajun esiintyvyys on suurempi.

Miksi kastraatiosta pitäisi luopua, jos se estää karjunhajun muodostumisen?

Karjuporsaiden kastraation vastustus on lisääntymässä, sillä kirurginen kastraatio on erittäin kivulias toimenpide ja sille on olemassa inhimillisempiäkin vaihtoehtoja. Lisäksi karjunhajun esiintyvyys on tällä hetkellä selvästi pienempi kuin mitä teurastamoteollisuudessa on aiemmin raportoitu. Sitä voidaan myös edelleen pienentää jalostuksen, ruokinnan ja parempien elinolosuhteiden kautta.

Mitä vaihtoehtoja porsaiden kivuliaalle kirurgiselle kastraatiolle on olemassa?

1. Kastroimattomien karjujen kasvattaminen

Porsaita ei tarvitse kastroida. Monet EU-maat, kuten Irlanti, Iso-Britannia, Espanja ja viime aikoina myös Alankomaat kasvattavat kastroimattomia urossikoja eli karjuja. Tämä on mahdollista, koska karjunhajun esiintyvyys on hyvin pieni ja siankasvattajat näissä maissa ovat hankkineet paljon asiantuntemusta karjujen kasvattamisesta. Kaikkien sikojen kasvattaminen edellyttää asianmukaista hoitoa ja elinolosuhteita, jotka täyttävät sikojen lajityypilliset tarpeet (esim. riittävä ja monipuolinen ravinto, riittävä ja asianmukainen virikemateriaali, tarpeeksi tilaa, huolellinen karjanhoito). Tämä on entistä tärkeämpää, kun on kyse karjujen kasvattamisesta. Hyviä tuloksia on kuitenkin mahdollista saavuttaa samalla kun minimoidaan hyvinvointiin liittyvät ongelmat.

Me kannatamme urossikojen kasvattamista kastroimattomina, koska tällä tavalla kunnioitetaan eläinten fyysistä koskemattomuutta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole aina mahdollista. Näin on esimerkiksi silloin, kun on kyse sioista joiden elopaino teurastettaessa on korkeampi (jopa 180–200 kg) perinteisen suolatun kinkun ja muiden erikoistuotteiden tuotantoa varten. Tässä tapauksessa on mahdollista käyttää rokotetta karjunhajun ehkäisemiseksi.

2. Rokottaminen karjunhajua vastaan

Rokottaminen karjunhajua vastaan (niin sanottu immunokastraatio) on menetelmä, jossa porsaat saavat kaksi annosta rokotetta, joka tilapäisesti estää puberteetin. Jos rokotusohjelma suoritetaan oikein, se estää karjunhajun muodostumisesta vastuussa olevien aineiden tuotannon.

3. Kirurginen kastraatio nukutuksessa tai puudutuksessa kivunpoistoa käyttäen

Joissakin maissa on olemassa laki, joka kieltää kirurgisen kastraation ilman nukutusta tai puudutusta. Näissä maissa porsaat kastroidaan nykyään paikallispuudutuksessa tai nukutuksessa kivunpoistoa käyttäen. Näin tehdään esimerkiksi Ruotsissa, Sveitsissä ja Norjassa. Saksassa kirurginen kastraatio ilman nukutusta tulee lainvastaiseksi vuonna 2019. Joissakin maissa, kuten Alankomaissa, on olemassa yksityisiä laadunvarmistusohjelmia, jotka edellyttävät kivunlievityksen käyttöä kastraatiossa. On kuitenkin painotettava, että kivunlievitys ei poista kipua kastraation aikana riittävästi vaan ainoastaan vähentää sitä. Jos kastraatio on tehtävä, se tulisikin suorittaa nukutuksessa tai puudutuksessa ja kivunpoistoa käyttäen leikkauksen jälkeisen kivun vähentämiseksi.

Kuinka karjunhajua sisältävän lihan päätyminen kuluttajille voidaan estää?

Luotettava menetelmä sen selvittämiseksi, haiseeko karjun liha poikkeavalta, on käyttää ihmisnenää. Teurastamolla koulutettu työntekijä kuumentaa palan teurastetun sian niskalihaa ja hengittää tuloksena syntyvää hajua. Koulutetut työntekijät pystyvät luotettavasti tunnistamaan ruhot, joissa on karjunhaju. Nämä ruhot erotetaan muista. Ihmisnenää käytetään karjunhajun tunnistamiseen jo teurastamoissa Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Belgiassa. On mahdollista että tulevaisuudessa tullaan kehittämään myös uusia luotettavia menetelmiä.

Tuhotaanko liha, jossa karjunhajua esiintyy?

Ei. Sellaista lihaa voidaan käyttää keitettyjen lihatuotteiden tai kuivatun makkaran valmistamiseen. Kuluttajat voivat havaita karjunhajun ainoastaan, jos he kuumentavat lihaa.

Mitkä ovat kirurgisen kastraation lopettamisen edut?

Suurin etu sekä porsaille että tuottajille on lisääntynyt hyvinvointi, eli se että porsaiden ei tarvitse käydä läpi eikä tuottajien suorittaa kastraatiota. Lisäksi kastraation lopettaminen tuo mukanaan kestävyyshyötyjä ja pienentää kustannuksia, koska porsaat kasvavat paremmin ja tarvitsevat vähemmän rehua.

Mitä voin tehdä porsaiden kastraation lopettamiseksi?

Ensinnäkin voit allekirjoittaa vetoomuksemme, jossa maasi maatalousministeriä pyydetään tukemaan EU:n laajuista kirurgisen kastraation kieltoa vuoteen 2024 mennessä. Voit myös ostaa vastuullisesti ja hankkia mahdollisimman paljon tietoa ostamasi sianlihan alkuperästä. Voit myös muuttaa ruokavaliotasi ja sitä kautta vähentää sikatuotannon tarvetta.

 

Toimi nyt sikojen hyvinvoinnin puolesta!

Vaadi loppua sikojen kärsimykselle: allekirjoita maatalousministeri Jari Lepälle osoitettu kirje, jossa vaaditaan sikojen kivuliaiden kirurgisten kastraatioiden vaiheittaista lopettamista.

Allekirjoita nyt


 

< Palaa kampanjasivulle