Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat sitoutuneimpia eläinsuojelujärjestöjen vaalitavoitteisiin


allekirjoittaneet

Eläinsuojelujärjestöjen sitoumuksen allekirjoittaneet kansanedustajaehdokkaat puolueittain

Eri puolueiden ehdokkaiden eläinsuojeluinnossa merkittäviä eroja

Eläinsuojelujärjestöt Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ovat yhteisessä eduskuntavaalikampanjassaan keränneet ehdokkailta sitoumuksia uuden, eläimille merkittävästi paremman eläinsuojelulain edistämiseksi.

– Sitoumuksen allekirjoittaneet ehdokkaat lupaavat eduskunnassa edistää eläinsuojelujärjestöjen yhteisiä tavoitteita, kuten muun kuin hetkellisen eläinten paikalleen kytkemisen kieltämistä, eläinten hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen puuttumista sekä turkistarhauksen lakkauttamista, kertoo Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Sitoumuksen oli kolmea päivää ennen varsinaista äänestyspäivää allekirjoittanut yhteensä 353 eduskuntavaaliehdokasta ympäri Suomen.

– Allekirjoittaneita on iloksemme jokaisesta vaalipiiristä ja jokaisesta puolueesta, mutta eri puolueiden ehdokkaiden eläinsuojelusitoutuneisuudessa on todella suuria eroja. Toivomme, että eläinten hyvinvoinnista huolestuneet äänestäjät huomioivat erot myös äänestyskopeissa, kommentoi SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Selvästi innokkaimpia eläinsuojelujärjestöjen sitoumuksen allekirjoittajia ovat olleet Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat. Kaikista sitoumuksen 353 allekirjoittajasta 136, eli noin 39 %, on Vihreiden kansanedustajaehdokkaita. Toiseksi eniten tukea eläinsuojelujärjestöjen sitoumus on saanut Vasemmistoliitosta: 78 allekirjoittajaa (22 % allekirjoittaneista).

Huomiota herättävää on, että kaikista muista eduskuntapuolueista eläinsuojelujärjestöjen sitoumuksen allekirjoitti vain kourallinen ehdokkaita: perussuomalaisia allekirjoittaneista oli 18, sosialidemokraatteja 17 ja kristillisdemokraatteja 10. Näin siitä huolimatta, että sitoumuksesta tiedotettiin aktiivisesti ja yhtäläisesti kaikille puolueille.

Merkille pantavaa on myös se, että jopa monet pienpuolueet, kuten Piraattipuolue, Suomen Kommunistinen Puolue ja Muutos 2011, kirivät eläinsuojelusitoutuneisuudessa suurten eduskuntapuolueiden ohi.

– Eläinten kannalta on erityisen huolestuttavaa, että keskustalaisia allekirjoittajia sitoumuksellemme löytyi koko Suomesta kahdeksan, kokoomuslaisia vain kuusi ja RKP:n ehdokkaita vaivaiset kaksi, kommentoi Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Eläinsuojelujärjestöt ovat kampanjoineet vanhentuneen eläinsuojelulain uudistamiseksi jo vuosia. Tuleva eduskunta päättää uuden eläinsuojelulain sisällöstä ja toteutuksesta. Kampanjaa tukeakseen eläinsuojelujärjestöt ovat avanneet Eläinpoliittisen vaalikoneen, jota on kolme päivää ennen varsinaista vaalipäivää käytetty noin 50 000 kertaa.

 

Eläinsuojelujärjestöjen Eläinsuojelulaki 2015 -sitoumus:
http://elainpolitiikka.net/elainsuojelulaki-2015-sitoumus/

Eläinpoliittinen vaalikone:
http://vaalikone.elainpolitiikka.net

Ehdokkaat ovat voineet täyttää sitoumuksen joko Eläinpoliittisen vaalikoneen täyttämisen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä eläinsuojelujärjestöihin. Ohjeet vaalikoneen täyttämiseksi sekä sitoumuksen allekirjoittamiseksi on lähetetty samalla tavoin ja samaan aikaan kaikille puoluetoimistoille, jotka ovat välittäneet tiedot valitsemallaan tavalla ehdokkailleen.

Järjestöjen sitoumuksen allekirjoittaneet, puolueittain, tilanne 16.4.2015. Allekirjoittaneita yhteensä 353 ehdokasta.

Vihreät 136 (39 % kaikista sitoumuksen allekirjoittaneista)
Vasemmistoliitto 78 (22 %)
Piraattipuolue 25 (7 %)
Suomen Kommunistinen Puolue 19 (5 %)
Muutos 2011 18 (5 %)
Perussuomalaiset 18 (5 %)
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 17 (5 %)
Itsenäisyyspuolue 13 (4 %)
Suomen Kristillisdemokraatit 10 (3 %)
Suomen Keskusta 8 (2 %)
Kansallinen Kokoomus 6 (2 %)
Suomen ruotsalainen kansanpuolue 2 (<1 %)
Valitsijamiesyhdistysten ehdokkaat 2 (<1 %)
Suomen Työväenpuolue STP 1 (<1 %)